Forsikringsdistribusjon - norsk lovforslag

Regjeringen har fremmet lovforslag om gjennomføring av EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv i norsk rett.

Endringene inngår i henholdsvis forsikringsavtaleloven og forsikringsformidlingsloven etter vedtak i Statsråd 3. september 2021, og presenteres nå for Stortinget for videre behandling og vedtak.