2014

Date Description of documents Deadline
23.12.2014

Endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 m
Høringsbrev fra Sjøfartsdirektoratet (Norway) 

01.03.2015

19.12.2014

11.12.2014
19.03.2015 

Utkast til forskrift om gjennomføring av Solvens II
Høringsbrev fra Finansdepartementet (Norway)
Finanstilsynets forskriftsforslag
Høringssvar Cefor

20.03.2015
10.11.2014

Forslag til forskrift om endring av forskrift om brannsikring på skip (hurtiggående fartøy):
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norway)

31.12.2014
15.10.2014

Forslag til ending i forskrift om sikkerhetsstyringssystemer
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet

05.12.2014
15.10.2014

Forslag til endring i forskrift om redningsredskaper
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet

05.12.2014
15.10.2014

Forslag til ending i forskrift om frakt av last på norske skip og lektere
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norway)

05.12.2014

19.09.2014

Forslag til endring i forskrift om skipsutstyr
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norway) 

21.11.2014

05.08.2014

03.11.2014
12.04.2016 

 

Review of the Insurance Block Exemption Regulation (IBER)
Consultation document from the European Commission
Cefor response 03.11.2014
EC report to the European Parliament and the Council - preliminary recommendations/findings - COM(2016)153

04.11.2014
25.07.2014

Forslag til ny forskrift om havnestatskontroll
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norway) 

31.10.2014
11.07.2014

Forslag om endringar i brannforskrifta for flyttbare innretninger
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norway) 
Høringssvar Cefor 18.09.2014

10.10.2014

01.07.2014


03.03.3014

Revidert utkast til forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip

Ny forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip (fornyet
høring) 
- (construction and control of small freighters)
Høringssvar fra Cefor 30.5.2014
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norway)
Høringssvar fra Cefor 2.10.2013 

15.09.2014


02.06.2014

30.04.2014

Forslag om ny forskrift om slepearrangement og forlytning av flyttbare innretninger
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norway) 

17.08.2014
23.04.2014

Høring - spørsmål om ratifikasjon av 2010 HNS-protokollen og gjennomføring i norsk rett
Høringssak fra Justis- og beredskapsdepartementet (Norway)   
Høringssvar fra Cefor 2.7.2014 

16.07.2014

15.04.2014

Ny forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norway) 

14.06.2014
31.03.2014

Forslag til endringer i sjøloven om forskrift om dispasjører - kompetansekrav m.v. for dispasjører
Høringssak fra Justis- og beredskapsdepartementet (Norway) 
Felles høringssvar fra Cefor og Norges Rederiforbund 26.6.2014 

01.07.2014
17.03.2014

Nya föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart
Remiss från Transportstyrelsen (Sweden) 

14.04.2014
12.03.2014

Ny forskrift om supplerende sikkerhetstiltak for bulkskip 
Høringssvar fra Cefor 7.5.2014
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet
 (Norway)

31.05.2014
11.03.2014

Ny forskrift om frakt av last
Høringssvar fra Cefor 7.5.2014
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet
 (Norway) 

31.05.2014
03.03.2014 Ny forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip (fornyet
høring) 
- (construction and control of small freighters)
Høringssvar fra Cefor 30.5.2014
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norway)
02.06.2014
28.02.2014

Ny forskrift om brannsikring på skip
Høringssvar Cefor 30.5.2014
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet
 (Norway) 

31.05.2014
24.02.2014

Evaluering av sjølovens regler om undersøkelse av sjøulykker
Svar fra Cefor 23.5.2014
Høringssak fra Nærings- og Fiskeridepartementet (Norway)

25.05.2014
06.01.2014

Forskrift om bygging av passasjerskip, lasteskip og lektere
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norway)

10.04.2014