Consultations

Public consultations, white papers and regulations from regulatory authorities, including Cefor comments (if any), are published here.

Cefor mainly addresses issues at an international level through the IUMI membership.

6 March 2024

Sjøfartsdirektoratet (Norway):

Høring - forslag til ny forskrift om lasteskip som skal føre industrielt personell

6 June 2024
16 February 2024

Finansdepartementet (Norway):

16 May 2024
15 October 2023

Nærings- og fiskeridepartementet (Norway):

Anmodning om innspill og forberedelse til ikrafttredelse av vrakjerningskonvensjonen

Innspill fra Cefor ifm ikrafttredelse av vrakfjerningskonvensjonen

15 January 2024