Consultations

Public consultations, white papers and regulations from regulatory authorities, including Cefor comments where appropriate, are published here.

Cefor mainly addresses issues at an international level through the IUMI membership.

23 June 2023

Nærings- og fiskeridepartementet (Norway):
Høring - endring er i sjølovens regler om fordeling av begrensningsfondet

Høringssvar fra Cefor - endringer i sjølovens regler om fordeling av begrensningsfondet

20 October 2023

21 June 2023

Sjøfartsdirektoratet (Norway):
Høring - endring i brannforskriften som følge av endringer i FSS-koden (MSC.457(101) og MSC.484(103)

Endringsforskrift - ikrafttreden 1. januar 2024

10 September 2023

 

10 October 2023

2 June 2023

Sjøfartsdirektoratet (Norway):
Høring - endring i forskrift om farlig last på norske skip som følge av endringer i IGC-koden og IMDG-koden

1 September 2023

23 May 2023

Sjøfartsdirektoratet (Norway):
Høring - endring i forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader som følge av endringer i IGF-koden
- MSC.458(101)
- MSC.475(102)

14 August 2023

22 May 2023

 

 

9 June 2023

Finansdepartementet (Norway):
Høring om NOU 2023:15 - Bærekraftsrapportering - gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD)
- Directive (EU) 2022/2464 - Corporate Sustainability Reporting, 14 December 2022
- European sustainability reporting standards

4 September 2023

 

 

7 July 2023