2017

30 November 2017

Ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs m.v.
L7 Lovforslag til Folketinget (Danmark)

Folketinget
30 November 2017

31 August 2017            
     
13 October 2017

York-Antwerp-reglene 2016
Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet (Norge)
Høringssvar Cefor

30 November 2017           

21 April 201723 May 2017

Strategi for eksport og internasjonalisering
Invitasjon til å gi innspill fra Nærings- og fiskeridepartementet (Norge)

Cefor innspill


26 May 2017

16 March 2017

25 April 2017

Skärpt ansvar för fartygsvrak
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet (Sverige)
Prp. 2016/17:178

 från 3 februari 2018
13 January 2017

Utredning av om Sverige bör tilträda Rotterdamreglerna
Uppdrag från Justitiedepartementet (Sverige)

1 February 2018