2016

15.11.2016

13.02.2017
24.02.2017 

Remiss SOU 2016:76 Skatt på finansiell verksamhet
Remiss från Finansdepartementet (Sverige) 
Remissvar från Cefor
Pressmeddelande: Regeringen arbetar vidare med bankskatt - går inte vidare med utredningsförslaget

15.02.2017

 
07.11.2016

Endringsforskrift til forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften
Høringssak fra Finanstilsynet (Norge) 

19.12.2016
21.09.2016

Høring - forslag til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for mindre lasteskip, passasjerskip, fiskefartøy, m.v.
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norge) 

1.12.2016
01.09.2016

Høring om forslag til ny forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader C og endring av forskrift om bygging av skip og endring av andre forskrifter (byggeforskriften, kvalifikasjons- og sertifikatforskriften, brannsikringsforskriften and sikkerhetsstyringsforskriften)
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norge) 

25.11.2016
29.07.2016

Evaluation of Regulation 392/2009 on the Liability of Carriers of Passengers by Sea in the Event of Accidents
Public consultation - European Commission, Transport

31.10.2016
14.06.2016

Høring - spørsmål om tiltredelse til vrakfjerningskonvensjonen og gjennomføring av konvensjonen i norsk rett
Høringssak fra Samferdselsdepartementet (Norge)   
Høringsuttalelse fra Cefor

31.09.2016
23.05.2016

Ett svenskt tonnagebeskatningssystem
Proposition 2015/16:127 til riksdagen (Sverige) 

Ikraftträden 20.07.2016
06.05.2016

Høring - endring forskrift om frakt av last, brannsikring og sikkerhetstiltak - gjennomføring MSC .380(94)
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norge)

20.06.2016
12.04.2016

Høring - forslag til endring i forskrift om redningsmidler
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norge) 

11.07.2016
08.04.2016

Høring - forskrift om sikkerhetstitak for skip som opererer i polare farvann og endring av forskrift om miljømessig sikkerhet
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norge
Oversettelse Polarkoden 
Høringssvar fra Cefor 09.06.2016
Forskrift om sikkerhetstiltak for skip som opererer i polare farvann 23.11.2016
Forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger 23.11.2016 

10.07.2016
07.03.2016

Høring om ny forskrift om skipsutstyr
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norge) 

 
20.01.2016

Høring - klageorgan for båtpassjerer
Høringssak fra Justis- og beredskapsdepartementet (Norge) 

11.03.2016