2015

18.11.2015

Høring - forskrift om lenke til Finansportalen
Høringssak fra Finansdepartementet  (Norge)
Høringssvar fra Cefor 30.11.2015 

18.02.2016
06.11.2015

Høring om endringer i sikkerhetsforskriften
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norge)

22.01.2016
02.11.2015

Ny forskrift om rapportering til Det internasjonale fond for erstatning av oljesølskade (IOPC Funds) og til Det internasjonale fond for farlige og skadelige stoffer (HNS-fondet)
Høringssak fra Nærings- og fiskeridepartementet (Norge) 

30.11.2015
July 2015

European Commission:
Evaluation of Regulation (EC) No 392/2009 on the liability of carriers of passengers by sea 

Start date: Dec 2015
Completion:
Dec 2016 
17.07.2015

Forslag til forskriftsendring om bygging av skip og brannsikring på skip
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norge) 

15.10.2015
15.07.2015

Forslag til forskriftsendring om slep
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norge) 

31.10.2015
10.07.2015

Forslag til forskriftsendring om farlig last på norske skip
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norge) 

15.10.2015
03.07.2015

Overgangsregler til finansforetaksloven
Høringssak fra Finansdepartementet (Norge) 

01.10.2015
21.05.2015

Skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper - konsekvenser av Solvens II
Høringssak fra Finansdepartementet (Norge) 
Høringssvar Cefor 02.07.2015

02.07.2015
05.05.2015

Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet
Lagrådsremiss från Finansdepartementet (Sverige) 

Ikrafttreden 1.1.2016
05.05.2015

Endring regnskapsregler som følge av Solvens II
Høringssak fra Finansdepartementet (Norge)

03.08.2015
18.03.2015

Sikkerhetsstyringssystem på norske skip og flyttbare innretninger
Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norge)

12.06.2015
20.02.2015

Requirements for Exploratory Drilling on the Arctic Outer Continental Shelf (U.S.)
Proposed  regulations from the Bureau of Safety and Environmental Enforcements & the Bureau of Ocean Energy Management

60 days