2012

Date Description of documents  Deadline

08.11.2012

 Nærings- og handelsdepartementet:

Høring: NOU 2012:18 Rett om bord (ny skipsarbeidslov)
(Norwegian only)

01.02.2013

24.10.2012

 

 

 

  

07.09.2012

Gennemførelse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge af passagerrettigheds-forordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikations-beviser, indførelse af en årlig afgift for skibe optaget i skibsregistrene og sanktionering af skibsførerens forpligtelse til at redde de ombordværende m.v.

Lovforslag til Folketinget 
(Danish only)

Høringssak fra Søfartsstyrelsen 
(Danish only)

 

 

 

1. behandling: 1 November 2012

 
26.09.2012

11.10.2012

 


20.11.2012

Høring om forslag til ny forskrift om redningsredskaper (redningsredskapforskriften)

Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet
(Norwegian only)

Høringssvar Cefor

16. 01. 2013

26.09.2012

 

 

 

20.11.2012

Forslag til forskrift om endring i forskrift 1. desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene) m.m.

Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet
(Norwegian only) 

Høringssvar Cefor

31.12. 2012

03.07.2012

Revision of EU Directive on insurance mediation

Link to relevant EU documents 

 

03.07.2012

Evaluation of Norwegian regulations concerning the use of armed guards

Høringsbrev fra Nærings- og handelsdepartementet
(Norwegian only)

Høringssvar Cefor 10.09.2012

 10.09.2012

23.04.2012

 Høring - Gjennomføring i norsk rett av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/20/EF om skipsrederes forsikring mot sjørettslige krav

Høringssak fra Justis- og Beredskapsdepartementet (Norge)

Høringssvar Cefor 25.06.2012

 25.06.2012

12.04.2012

Gjennomføring av Rotterdamreglene i sjøloven

NOU 2012:10 - Sjølovkomiteens utredning (Norge)

Høringsbrev Justisdepartementet 08.05.2012 (Norge)

Høringssvar Cefor 15.10.2012

15.10.2012

28.03.2012

Adkomstmidler for los

Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norge) 

01.07.2012

21.03.2012

 Utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring og gjenforsikring Norge

Endringsforskrift fra Finanstilsynet

Høringssvar Cefor 18.05.2012

21.05.2012

15.03.2012

Aten-konvensjonen i norsk rett

Høringssak fra Justisdepartementet

 01.06.2012

29.02.2012

Sejladssikkerhed ved entprenørarbejder og andre aktiviteter m.v. i danske farvande

Høringsbrev med udkast til bekendtgørelse 

 30.03.2012

15.02.2012

 Evaluering av maritim strategi "Stø kurs"

Høringssak NHD

Høringssvar Cefor 30.04.2012

Høringssvar Maritimt Forum 30.04.2012

 01.05.2012

25.01.2012

Høring - årlig testing av AIS 

Norwegian Maritime Directorate: Endring av forskrift 15. september 1992 nr. 701 om navigasjonshjelpemidler og bro-, styrehus- og radioarrangementer for skip - årlig testing av AIS

 25.04.2012