01.07.2009

Høring - oppheving av forskrift av 18. juni 2007 om sikkerhetsstyringssystem på fiske- og fangstfartøy

Cefors brev til Sjøfartsdirektoratet, 03/03/09
Sjøfartsdirektoratets svar, 30/03/09
Forskrift om oppheving av forskrift 18 juni 2007

Deadline: 10.10.2009