Consultations

Public consultations from regulatory authorities and Cefor comments are published here. Cefor mainly addresses issues at an international level through the IUMI membership.

21 April 2017


23 May 2017

Strategi for eksport og internasjonalisering
Invitasjon til å gi innspill fra Nærings- og fiskeridepartementet (Norge)
Cefor innspill


26 May 2017

16 March 2017

25 April 2017

Skärpt ansvar för fartygsvrak
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet (Sverige)
Prp. 2016/17:178

 
13 January 2017

Utredning av om Sverige bör tilträda Rotterdamreglerna
Uppdrag från Justitiedepartementet (Sverige)

1 February 2018

For further information, contact:

Helle Hammer
Phone: +47 23 08 65 57
E-mail: