Consultations

Public consultations from regulatory authorities and Cefor comments are published here. Cefor mainly addresses issues at an international level through the IUMI membership.
16.03.2017

25.04.2017

Skärpt ansvar för fartygsvrak
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet (Sverige)
Prp. 2016/17:178

 
13.01.2017

Utredning av om Sverige bör tilträda Rotterdamreglerna
Uppdrag från Justitiedepartementet (Sverige)

01.02.2018

For further information, contact:

Helle Hammer
Phone: +47 23 08 65 57
E-mail: