Consultations

Public consultations from regulatory authorities and Cefor comments are published here. Cefor mainly addresses issues at an international level through the IUMI membership.
     
13 March 2018

Samferdselsdepartementet
Høring NOU 2018:4 Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov (Norway)

15 June 2018
8 March 2018

Finansdepartementet
Lagrådremiss - Ny lag om försäkringsdistribution (Sverige)

 
6 March 2018

Finansdepartementet
Høring - utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv (Norway)

6. juni 2018
16 February 2018

Finansdepartementet - Statsråd
Hvitvaskingsloven (Norway)

 
8 February 2018

Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart
Lagrådsremiss (Sweden)

from 1 July 2018
7 February 2018

Endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak
Høringsforslag fra Finansdepartementet (Norway)

7 May 2018
31 January 2018

Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren
Høring NOU 2018:3 (Norway)

2 May 2018

For further information, contact:

Helle Hammer
Phone: +47 23 08 65 57
E-mail: